Program finantat de
Uniunea Europeana

Prezentare

CORUPTIBILITATEA LEGISLATIEI
Studiu de caz Utilizarea energiei eoliene in Romania

Proiect finantat prin Programul Facilitatea de Tranzitiei - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei

Perioada de implementare a proiectului : 21 ianuarie 19 noiembrie 2010

Parteneri

Asociatia ALMA-RO
Incepand din anul 2003, Asociatia ALMA-RO este implicata in proiecte privind:

 • transparenta decizionala privind elaborarea, implementarea si monitorizarea legislatiei, in principal a celei ce vizeaza dezvoltarea durabila;
 • politici publice;
 • managementul etic la nivel organizational;
 • managementul conflictelor (inclusiv al disputelor de politici publice);
 • coduri de conduita;
 • conflictul de interese;
 • buna guvernare.

Fundatia pentru Pluralism (FpP), partener in cadrul proiectului, deruleaza din anul 1994 proiecte care promoveaza pluralismul politic, cultural, etnic, presa independenta si economia de piata. FpP initiaza campanii de informare si constientizare a cetatenilor si a guvernantilor cu privire la importanta participarii civice in procesul decizional, cultiva parteneriatele public civic privat si sustine instruirea, dezvoltarea si cresterea responsabilitatii clasei politice din Romania.

Obiectivul general al proiectului:
Cresterea implicarii organizatiilor neguvernamentale in minimizarea potentialului de coruptie generat de elaborarea si implementarea legislatiei.

Obiective specifice:

 • imbunatatirea capacitatii organizatiilor neguvernamentale de a se implica in elaborarea, implementarea si monitorizarea legislatiei, din perspectiva minimizarii potentialului de coruptie;
 • Cresterea gradului de transparenta in elaborarea si implementarea legislatiei, la nivel local si national;
 • Cresterea gradului de implicare a societatii civile in diminuarea nivelului coruptiei.

Grupurile tinta:

 • Reprezentati ai organizatiilor neguvernamentale;
 • Reprezentanti ai autoritatilor publice centrale;
 • Reprezentanti ai autoritatilor publice locale;
 • Investitori.

Activitatile principale ale proiectului:

 • Realizarea Studiului „Coruptibilitatea legislatiei: Studiu de caz utilizarea energiei eoliene in Romania ;
 • Masa rotunda „Studiu de caz: Bariere in utilizarea energiei eoliene in Romania (Bucuresti, 20 mai 2010);
 • Instruire pentru ONG-uri (Sinaia, 27-29 mai 2010);
 • Masa rotunda „Transparenta decizionala in administratia publica si utilizarea resurselor regenerabile de energie in Romania (Bucuresti, 2 iulie 2010);
 • Scrisoare de pozitie Coruptibilitatea politicilor publice in domeniul utilizarii energiei eoliene in Romania ;
 • Campanie de informare „Coruptibilitatea legislatiei ;
 • Conferinta nationala „Reducerea riscului de coruptibilitate printr-o mai buna legislatie; Studiu de caz - utilizarea energiei eoliene (Bucuresti, 9 noiembrie 2010).